Eagles

1)65枚が一組となる変則デッキにおける5番目の模様。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ