WSOP 2018

Gut Shot

1)インサイドスト

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ